Velmistr řádu

Velmistr Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana

Jeho královská Výsost, Michael Jakub Alexander Stewart, K.G.O.T., K.S.G., G.Cd.C.

Rodový erb StuartůRodový znak Stewartů

Blazon znaku: Ve zlatém štítě modro - stříbrné břevno. Na štít je postavena korunovaná přilba, na níž je červený zpříma sedící, zlatě korunovaný lev, držící v pravici stříbrný meč, v levici zlaté žezlo.
Heslo rodu: "In defens"

 

 

 

 

 

 

Znak 1. Velmistra řáduZnak 1. Velmistra Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana:

Na čtvrceném štítě v prvním a třetím modrém poli znak královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana - zlatý dvojitý (patriarší, moravský) kříž vystupující ze zlaté královské koruny, v druhém - zlatém poli-ve dvojím červeném okraji zdobeném liliemi, červený lev s modrou zbrojí ve skoku hledící v pravo , ve čtvrtém - zlatém poli - modro stříbrně šachované břevno (znamení rodu Stewartů). Klenot - na štítě dvě zlaté korunované přilby. Na pravé znamení řádu - dvojittý zlatý kříž vystupující ze zlaté koruny, na levé červený lev s modrou zbrojí, zlatou korunou, držící zlaté žezlo. Pravá přikrývadla modro zlatá, levá přikrývadla červeně zlatá.