Mistr - legát řádu pro zahraniční styky

Ing. Miroslav Jirků, Eq. M.

Znak:

Zlatý štít se dvěma červenými šestihrotými hvězdami, dělený červeným hrotem, v němž se nachází na třech zlatých pahorcích stojící čáp přirozených barev se zlatou zbrojí, držící v přední noze zlatý kámen. Na přilbě s červeno-zlatou točenicí je mezi křídly, vpravo červeným a vlevo zlatým, vyrůstající čáp jako ve štítu. Přikrývadla jsou červená a zlatá.

(Osobní znak udělen diplomem herolda Zlatý Kříž Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava ze dne 9. června 2000)