Životopis Ing. Miroslava Emila Jirků, Eq.M.

Ing. Miroslav Emil Jirků, Eq.M., dvojctihodný rytíř první řádové hodiny se narodil dne 7. září 1944 v Brně. S rodiči se často stěhoval, takže základní školu navštěvoval v řadě míst, např. ve Vranově nad Dyjí, a také i v Brně. Na průmyslovou školu elektrotechnickou, na kterou se hlásil, nebyl přijat. V písemném zdůvodnění se psalo:“….. přestože udělal přijímací zkoušky, nemůže být přijat, protože rodiče se nevyrovnali s náboženskou otázkou“. Ironií osudu bylo, že kvůli tomu, že nechtěl chodit do kostela, utekl od rodičů a bydlel u babičky na Mášově ulici v Brně.

Nakonec mu nezbylo nic jiného, než dojíždět do Blanska do Střední všeobecně vzdělávací školy (pozdějšího gymnázia), což byla jakási sběrná škola pro ty, kteří v Brně nedostali šanci. Už před maturitou měl jasno, co bude dělat. Chtěl hrát divadlo a uvažoval, že podá přihlášku na JAMU v Brně (Janáčkovu akademii múzických umění). Protože hlasově neodpovídal požadavkům na adepta herectví, bylo mu doporučeno, aby studoval režii. Tehdy ho to urazilo, a tak se rozhodl studovat na elektrotechnické fakultě Vysokého učení technického v Brně, kterou po několika letech úspěšně dokončil.

V roce 1983 se oženil do Rakouska, kde začal podnikat. Později přenesl své podnikání do vlasti a vrátil se na Moravu. Zde byl spoluvlastníkem řady podniků, mezi jinými i I. brněnské strojírny.

Čestné členství v Královském řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana mu bylo uděleno v roce 1999. Postupně se seznamoval s činností řádu, a to vedlo ke skutečnosti, že se  v roce 2002 stal řádným rytířem.

V roce 2002 byl ve Znojmě na Znojemském hradě pasován na rytíře Velmistrem řádu, Jeho královskou výsostí, princem Michaelem J. A. Stewartem z Albany a zároveň byl pověřen funkcí legáta řádu pro zahraniční vztahy.

Jeho rytířský znak symbolicky předznamenal jeho význam pro řád. Čáp držící kámen vyjadřuje starostlivost. Věří se, že čáp, který hlídá ostatní, si bere do nohy kámen, a kdyby náhodou usnul, kámen mu vypadne a jej probudí.

Ctihodný rytíř Ing. Miroslav Emil Jirků, Eq.M. všestranně pečoval o řád. Až do jeho smrti mohl řád konat svá zasedání (rady a kapituly řádu) v brněnském sídle jeho firmy v Pisárkách. Řád ho za to ocenil Záslužným křížem III. stupně a nakonec i nejvyšším vyznamenáním určeném pro úředníky řádu, členy řádové rady, udělením zlatého řádového prstenu.

Ing. Miroslav Emil Jirků, Eq.M. byl znám jako velkorysý mecenáš věd, kultury a sportu. Připomeňme alespoň jeho štědré příspěvky na opravu řádového kostela sv. Rostislava ve Znojmě a na vydání spisů Jana Ámose Komenského.

Jakoby veden předtuchou konce své životní pouti, tak krátce před svou smrtí přivedl do řádu svého bratra Emila. Tak dal význam dvěma hvězdám ve svém znaku.

Zákeřná nemoc mu dne 24. dubna 2012 ukončila životní pouť. Na řádovém pohřbu, který se konal dne 2. května 2012 v brněnském krematoriu, se jménem celé rodiny a jeho čtyř dcer a dvou synů, rozloučil řádový kaplan ThDr. Václav Pavlosek. Za zvuků písně Moravo, Moravo, se s ním rovněž rozloučili řádoví spolubratři, kteří stáli u jeho rakve čestnou stráž. Čest jeho památce.