Hofmistr (hospodář) rádu

PhDr. Vratislav Šlajer, Eq. M.

Znak:

V modrém štítu je zlatá rozkřídlená sova s červenou zbrojí sedící na zlaté truhle. Na turnajské přilbě vyrůstá modře oděná žena mající na hlavě bílý závoj (šlojíř). Přikrývadla splývající ze sukně ženy jsou modrá a zlatá.

(Osobní znak potvrzen diplomem herolda Zlatý kříž Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava ze dne 27. června 1999)