Životopis Velmistra KŘMR sv. RaK JKV prince Michaela J. A. Stewarta z Albany

JKV princ Michael Jakub Alexander Stewart z Albany se narodil 21. dubna 1958 v Bruselu v Belgii. Jeho rodiči jsou Renéé Stewartová, lady Dernelyová a baron Gustave Lafosse de Chatry. Jeho matka Renée Stewartová bylo roku 1956 designovanou královskou princeznou ze Strathernu. Sòatkem s Gustavem Lafosse de Chatry se spojily dvě stewartovské linie potomků Karla Eduarda Stuarta. Následně došlo ku vzájemné dohodě, podle níž se Renée vzdala svého stewartovského nástupnictví ve prospěch jejich syna Michaela. V osmnácti letech odjel princ Michael do Velké Británie a usadil se v Edinburku, v bývalém hlavním městě skotských králů a časem získal občanství Velké Británie.

Jeho Královská Výsost princ Michael, 7. hrabě z Albany (Skotsko), nejstarší legální potomek stuartovských králů Británie, je hlavou legitimní stewartovské dynastie Skotska. V roce 1992 byl zvolen předsedou Evropské rady princů. Od roku 1976 má trvalé sídlo ve Skotsku a aktivně vystupuje ve prospěch obnovení psané ústavy, která by podpořila práva, svobody a blahobyt skotského národa.

JKV princ Michael J. A. Stewart je nejen 7. hrabětem z Albany a princem Skotska de iure, ale je také hlavou královské dynastie Stewartů, hrabětem ze Stuartonu, vévodou z Kendalu a Kintyre, 26. lordem nejvyšším hofmistrem Skotska de iure, vévodou z Kendalu a Kintyre, vévodou z Normandie a Aquitánie, hrabětem de Blois, baronem Lafosse de Chatry, titulárním princem Francie a Polska, hlavou Keltské církve Svaté přízně sv. Kolumby, předsedou Evropské rady princů, Velmistrem šlechtického řádu gardy Saint Germain, protektorem velkodůstojníkem mezinárodní společnosti důstojníků Společenství národů, rytířem velkokříže a řetězu ortodoxního imperiálního řádu sv. Jiří, velkokomandérem královského řádu Durrani Amamullaha, čestným předsedou Asociace židovských studentů univerzity v Glasgowu, patronem nadace rodu Albany, Velmistrem Řádu draka (Sarkany rend) a Velmistrem Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana.
Své předky může vysledovat jak v západním tak i ve východní Evropě, pochází jak z merovejských králů staré Francie (viz. Laurence Gardner, Svatý Grál. Vydal VOLVOX GLOBATOR, Praha 1999), tak i z českých a moravských Přemyslovců (viz. rodokmen JKV uveřejněný v Moravském historickém sborníku - Ročence Moravského národního kongresu 1999 - 2001, str. 752 - 754).

Související odkazy: