Prapor velmistra řádu

Modrý list na němž je velmistrovský znak obtočený kolanou velmistra