Prapor velmistra řádu

Verze pro tiskPDF verze

Modrý list na němž je velmistrovský znak obtočený kolanou velmistra