Insignie řádu

Insignií řádu je červený patriarší (moravský, dvojitý)) kříž nesoucí na středu medailon ve tvaru normanského štítu, na němž je v červeném poli zlaté hlaholské písmeno "R" (Rostislav), korunované zlatou tzv. "Moravskou královskou korunou". Na zadní straně štítu je nápis "Ani železu, ani ohni". Kříž je převýšen zlatočerveně šachovanou moravskou orlicí, která je u řádných členů zavěšena na modré náhrdelní stuze a u čestných členů je zavěšena na modrobílé stuze. (Celková velikost insignie je 11 cm).