po proudu času

Dlouhodobý plán činnosti

Dlouhodobý plán činnosti Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana

schválený na jarním zasedání řádové kapituly dne 23. dubna 2005 v Brně