po proudu času

Sousoší Cyrila a Metoděje v parku zámku Křtiny

V letošním roce je připomínáno 1150 let od příchodu slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. S těmito věrozvěsty jsou spojovány i Křtiny, sídlo Školního lesního podniku Masarykův les. Podle staré legendy zde v 9. století soluňští bratři obraceli pohany na víru, proto se o místě hovoří jako o Údolí křtu, Vallis Baptisimi. Na tento starobylý název i na tradiční význam lokality navázal významný stavitel Jan Blažej Santini - Aichel, když vyprojektoval komplex barokního chrámu, zámku a parku, který zde stojí od roku 1750.

Činnost řádu v roce 2012

Rada řádu v roce 2012 zasedala celkem čtyřikrát: 11. února v Brně, 21. dubna v Letovicích, 9. června a 8. září v Brně. Projednávala zajištění účasti na veřejných akcích, na pohřbech zemřelých členů řádu, došlou poštu a rovněž se zabývala přípravou realizace sochy sv. Rostislava pro Znojmo v rámci oslav 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů, bratrů ze Soluně, sv. Cyrila a Metoděje na Moravu v roce 863.

Činnost řádu v roce 2011

V roce 2011 se uskutečnila čtyři zasedání Rady řádu a jarní i podzimní zasedání Kapituly řádu.

V tomto roce byl přijat jeden nový člen a jeden čekatel na členství. Jeden člen z rodinných důvodů z řádu vystoupil a dne 20. prosince 2011 zemřel v Českých Budějovicích zakládající člen řádu pan Ing. Jiří Vladimír Slouka, Eq.M.

Na jarním zasedání Kapituly řádu přednesl řádový Herold pan Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D., Eq.M., Eq.V. přednášku na téma: Význam rytířství v 21. století a dějiny nejstarších rytířských řádů.

Činnost řádu v roce 2010 a účast členů řádu na společenských akcích

V roce 2010 proběhla čtyři zasedání Rady řádu a jarní a podzimní zasedání Kapituly řádu, kde byly převážně řešeny otázky spojené se zajištěním zhotovení sochy sv. Rostislava pro Pohansko. Jarní zasedání Kapituly řádu bylo výjezdní a konalo se v Hlohovci u Valtic, kde členové řádu i přizvaní hosté mohli shlédnout první tři díly připravovaného filmu Moravské letopisy, který byl natočen v Břeclavi na námět stejnojmenné knihy od prvního Mistra Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava PhDr. Lubomíra V. E. Havlíka, DrSc., Eq.M.

Činnost řádu v roce 2009

V roce 2009 proběhla dvě zasedání Rady řádu a jarní a podzimní zasedání Kapituly řádu. Na jarním zasedání byli členové řádu seznámeni s přednáškou Jana Galatíka z Rohatce o nových objevech v lokalitě Náklo v okrese Hodonín.

Činnost řádu v roce 2008

V roce 2008 vstoupilo do řádu šest nových členů z Moravy i z Čech.

Související odkazy: 

Činnost řádu v roce 2003

Královský řád Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana se v letošním roce podílel na několika veřejně prospěšných a charitativních akcích.

Finančně přispěl na vybudování Památníku Velké Moravy ve Strachotíně v okrese Břeclav.

Související odkazy: 

Činnost řádu v roce 2004

Dne 4. července 2004 se členové řádu zúčastnili odhalení velkomoravského kříže na vrcholu Náklo u Milotic v okrese Hodonín.

Dne 19. července 2004 v Brně přednesl moravský zemský mistr řádu Jeho Excelence Ing. Dr. Jaroslav Josef Pospíšil, Eq.M. smuteční projev na pohřbu člena řádu pana MVDr. Miroslava K. Šišáka, Eq.M. Čestnou stráž u zesnulého drželo šest členů řádu.

Související odkazy: 

Činnost řádu v roce 2005/6

V roce 2005 přispěl řád peněžním darem ve výši deset tisíc korun SOS vesničce v Brně – Medlánkách na nákup hraček. Dar předali členové řádu z Medlánek pánové Jan Fučík Eq.M. a Jiří Svoboda Eq.M. Jako v předešlém roce, tak i v roce 2005 se členové řádu zúčastnili cyrilometodějských oslav na vrchu Náklo u Milotic v okrese Hodonín, v Brně při oslavách

Související odkazy: 

Činnost řádu v roce 2007

V roce 2007 byli za členy řádu přijati tři noví členové.

Související odkazy: