Sousoší Cyrila a Metoděje v parku zámku Křtiny

Na palouku u sousoší
Ocenění autorovi sousoší
Starosta Křtin při projevu
Stříhání pásky před sousoším
Lesníci, pedagogové a občané Křtin při zahájení slavnosti
Kněz žehná sousoší
Zahájení slavnosti
Část zámeckého praku ve Křtinách
Křtiny z vyhlídky od Božích muk Tomáše Prnky
Boží muka Tomáše Prnky

V letošním roce je připomínáno 1150 let od příchodu slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. S těmito věrozvěsty jsou spojovány i Křtiny, sídlo Školního lesního podniku Masarykův les. Podle staré legendy zde v 9. století soluňští bratři obraceli pohany na víru, proto se o místě hovoří jako o Údolí křtu, Vallis Baptisimi. Na tento starobylý název i na tradiční význam lokality navázal významný stavitel Jan Blažej Santini - Aichel, když vyprojektoval komplex barokního chrámu, zámku a parku, který zde stojí od roku 1750.

V sobotu 21. září v 16.00 hodin bylo v parku zámku Křtiny slavnostně předáno veřejnosti sousoší Cyrila a Metoděje.

Jeho vytvoření, podporující genius loci, inicioval Královský řád Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana. Návrh byl podpořen městysem Křtiny a Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně, na jejímž pozemku je památník bratrů ze Soluně zbudován.

Na malé slavnosti, zahájené trubači ŠLP Křtiny, promluvil prorektor Mendelovy univerzity Brno prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc., ředitel ŠLP Křtiny Ing. Vladimír Dolejský, Dipl. Ing. Dr. Jaroslav Pospíšil Postřelmovský, zemský mistr Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, starosta městyse Křtiny František Novotný a autor sochařského díla Bedřich Vašík. Sousoší požehnal křtinský kněz Jan Peňáz.

Investorem stavby je ŠLP ML Křtiny MENDELU. Náklady dosáhnou výše 250 tis. Kč, předpokládá se, že budou uhrazeny z dotace a především z finančních darů návštěvníků a obdivovatelů tohoto známého mariánského poutního místa.

Sousoší, které navrhl a vytvořil Bedřich Vašík z Vnorov - Lidéřovic, sestává ze dvou samostatných soch umístěných na společném podstavci o rozměrech 230 x 130 x 50 cm. Zobrazený sv. Cyril dosahuje výšky 225 cm, sv. Metoděj, držící do výšky 270 cm čnící kříž, je vysoký 235 cm. Na výrobu soch byl použit syntetický kámen, vyztužený železnou konstrukcí. Závěrečná povrchová úprava byla vytvořena metodou ostaření, aby dílo připomínalo bronz s částečnou patinou. Hmotnost celého památníku je cca 5000 kg. Sousoší je umístěno pod strání na okraji rekreačního palouku.

Připravil Jiří Junek