Část zámeckého praku ve Křtinách

Část zámeckého praku ve Křtinách