Životopis RNDr. Vladimíra Škrdlíka, Dr.Sc., Eq.M.

RNDr. (Dr. rer. nat.) Vladimír Škrdlík, DrSc., Eq.M., se narodil 3. ledna 1924 v Bojkovicích na Moravě. Již na studiích byl energetickou a dynamickou osobností. Na cestě za lidskou svobodou a společenským uplatněním se rozhodl odejít z vlasti do Spolkové republiky Německo a tam si založil nový domov.

Poté co dosáhl vědeckého uznání a pozice v oboru biochemie a s přibývajícími léty, pocítil touhu vrátit se ke kořenům své rodiny ve své otčině prostřednictvím genealogického bádání o svém rodu. Výsledky svého rodopisného bádání vtělil do knihy Kronika rodu Škrdlíků, kterou podaroval účastníky rodového setkání rodu Škrdlíků, které se konalo dne 10. září 2005 ve Škrdlovicích u Žďáru nad Sázavou.

Jeho zájem o dějiny rodu Škrdlíků ho přivedl v roce 2003 (24. května) do řad členů Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, kam přivedl i svého bratra Jaroslava Škrdlíka. Než mohl přistoupit k řádové investituře, podstoupil nerovný boj se zákeřnou nemocí, který mu vzal veškeré síly a nakonec i život.

RNDr. Vladimír Škrdlík, DrSc. zemřel 31. května 2006 v Německu. Pietní uložení urny v rodinném kruhu se konalo v pátek dne 23. června 2006 na hřbitově ve Štolmíři u Českého Brodu v Čechách.

Na Moravského rytíře byl Vladimír Škrdlík pasován In memoriam při druhé řádové investituře dne 5. července 2008 na zámku ve Valticích u Břeclavi. Řádový kříž a řádovou hvězdu převzala jeho dcera Dr. Jur. Yvetta Škrdlíková, která ve stejný den se svým synem Konstantinem Vladimírem Škrdlíkem převzala otcovu štafetu a přijala i se synem řádovou investituru a titul Dáma Moravy.

Smrt neexistuje, protože je pouhým přechodem do jiné formy bytí. Tuto skutečnost jinými slovy vyjádřil i citát uveřejněný v záhlaví parte RNDr. Vladimíra Škrdlíka, DrSc.

Již nejsi tam, kde jsi byl,
ale jsi všude tam, kde jsme my,
a stále zůstávají stopy
po Tvém životě, myšlenky,
obrazy, okamžiky, pocity.

Čest jeho památce.