Životopis PhDr. Vratislava Šlajera, CSc., Eq.M.

PhDr. Vratislav Šlajer, CSc., Eq.M. se narodil dne 30. května 1944 v Novém Městě na Moravě. Maminka Jiřina roz. Křenková pocházela ze Smrčku u Bysřice nad Pernštejnem. Později se v rodině narodila ještě dcera Eva. Otec PhDr. Josef Šlajer žil s rodinou v Tišnově a jakmile získal zaměstnání v Praze, kde pracoval jako vědecký pracovník ve funkci vedoucího skupiny estetické výchovy ve Výzkumném ústavu pedagogickém, tak se rodina přestěhovala do Prahy. Malý Vráťa musel v Tišnově zanechat svého oblíbeného psa, po kterém se mu v Praze moc stýskalo. Maminka Jiřina Šlajerová byla učitelkou a až do svého důchodu učila na ZDŠ v Praze 2.

Na základní školu tak Vratislav začal chodit v Praze a Jedenáctiletou střední školu, kde maturoval, absolvoval v Praze 2. Po maturitě začal studovat na FF UK obor filosofie – politická ekonomie a tři roky poté studoval politickou ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze.

V roce 1967 nastoupil jako pedagog do Studentského podniku, následně v roce 1969 nastoupil do podniku Merita v Praze. Po absolvování základní vojenské služby nastoupil v roce 1972 do Ústřední školy ROH AZ v Praze, kde přednášel filosofii a politickou ekonomii. V roce 1974 přešel pracovat do Institutu průmyslové výchovy v Praze 4, kde pracoval jako odborný pracovník katedry organizace a řízení, oddělení ekonomiky průmyslu a matematických metod.

V roce 1978 přestoupil do Institutu pro výchovu vedoucích pracovníků ministerstva průmyslu ČSR. Zde pracoval jako vedoucí odborný pracovník – specialista v oddělení racionalizace a ekonomiky na katedře řízení, kde působil celá osmdesátá léta. Poté založil CONSUS poradenské družstvo a po roce 1989 stál u zrodu firmy CONSUS investiční fond, kde působil až do své smrti.

Vráťovou zálibou bylo umění a historie. Zájem o dějiny Moravy ho přivedl do řad členů Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana. Byl zvolen členem řádové Rady a dne 4. července 2002 byl na Znojemském hradě řádovým Velmistrem JKV princem Michaelem J. A. Stewartem, 7. hrabětem z Albany pasován na rytíře. Téhož dne mu byl Velmistrem řádu udělen osobní znak: V modrém štítu zlatá rozkřídlená sova s červenou zbrojí, sedící na zlaté truhle. Na turnajové přilbě vyrůstá z přikrývadel modře oděná žena mající na hlavě bílý závoj (šlojíř), Přikrývadla jsou modrá a zlatá.

Vratislav Šlajer se vždy rád vracel na rodnou Moravu, kde měl mnoho přátel. Zemřel náhle po krátké nemoci dne 25. prosince 2021 v Praze ve věku 77 let. Rozloučení s ním se konalo dne 5. ledna 2022 ve Velké obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích, kde se s ním za všechny přítomné rozloučil jeho dlouholetý přítel a kamarád, redaktor ČT, pan Přemysl Čech.  U jeho rakve stála čestná stráž složená z řádových spolubratrů. Urna s jeho popelem bude umístěna na rodinném hrobě na Vršovickém hřbitově v Praze. Čest jeho památce.