Životopis Ing. Pavla Balíka

Ing. Pavel Balík se narodil 9. června 1950 ve Znojmě, ale rodová kolébka rodu Balíků je v Morašicích u Znojma, kam se rád vždy vracel a choval zde své milované včely.  Střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ) absolvoval v Moravském Krumlově a poté studoval na Strojní fakultě Vysokého učení technického (VUT) v Brně.

Po absolvování VUT pracoval v I. brněnské strojírně a v Keramických závodech Znojmo jako konstruktér, projektant a technický ředitel.

 Dne 17. září 1977 v Brně se Ing. Pavel Balík oženil s Marií roz. Vrbatovou a později se jim narodila dcera Vladěna, od které se časem dočkali třech vnuků, z nichž prostřední vnuk Matěj převzal po svém dědovi řádovou štafetu.

Po listopadu  1989 se Ing. Pavel Balík angažoval v Občanském fóru a později přešel do nově vytvořené Občanské demokratické strany (ODS),  kde byl (za Jihomoravský kraj) v červnu roku 1992 za koalici ODS-KDS zvolen poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění  ČSFR. Ve funkci poslance Federálního shromáždění  setrval až do zániku Československa v prosinci 1992.

V komunálních volbách v roce 1994 byl zvolen do zastupitelstva města Znojma za ODS a stal se starostou města. Mandát  zastupitele i starosty města Znojma obhájil i v komunálních volbách roku 1998, kdy byl opětovně zvolen za ODS. Později se s ODS názorově rozešel a do zastupitelstva města Znojma byl zvolen i v komunálních volbách roku 2002, ale již jako bezpartijní kandidát a znovu se stal starostou Znojma. V roce 2003 dostal nabídku ke vstupu do KDU-ČSL a přijal ji. Později byl zvolen za předsedu městské organizace KDU-ČSL ve Znojmě.

V komunálních volbách v roce 2006 kandidoval již za KDU-ČSL a stal se místostarostou Znojma. Mandát v zastupitelstvu obhájil za KDU-ČSL i ve volbách v roce 2010.

V krajských volbách  roku 2004 i v krajských volbách v roce 2008 se stal členem zastupitelstva Jihomoravského kraje za KDU-ČSL a dne 3. září 2010  byl v rámci nové krajské koalice ČSSD a KDU-ČSL zvolen členem Rady Jihomoravského kraje. Do jeho kompetence byla svěřena oblast kultury. Ve funkci krajského radního působil do konce volebního období a v krajských volbách v roce 2012 již nekandidoval. Působení v komunální politice ukončil v roce 2014, kdy již nekandidoval a odešel do důchodu.

Dne 30. září 2010  obdržel z rukou rakouského velvyslance v České republice Ferdinanda Trauttmansdorffa Velké čestné vyznamenání  za zásluhy o Rakouskou republiku.

Počátkem roku 2002 projevil Ing. Pavel Balík zájem o vstup do Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana (KŘMR sv. RaK) a dne 9. února 2002 byl přijat za řádného člena řádu. Téhož roku dne 4. července 2002  byl na Znojemském hradě při první řádové investituře pasován  Velmistrem řádu JKV princem Michaelem  J. S. Stewartem,  7. hrabětem z Albany na rytíře Moravy a zároveň byl jmenován členem  řádové Rady.

Velmistr řádu mu na základě diplomu herolda Zlatý kříž Společenství moravských rytířů sv. Rostislava ze dne 23. března 2002 udělil osobní znak:

V červeném štítu, ze stříbrného, zleva vynikajícího oblaku, vystupuje ruka držící vztyčený meč přirozené barvy, který je uprostřed  provlečen  zlatou pohanskou korunou. U hlavy štítu doprovází  znamení vpravo ubývající měsíc a vlevo zlatá osmirohá hvězda. Na štít je postavena přilba s červenozlatou točenicí a s červenozlatými přikrývadly. Klenotem je vyrůstající postava krále s pohanskou korunou držící v rukou primátorský řetěz.

Dne 3. srpna  2002 na zasedání Kapituly řádu udělil Moravský zemský Mistr KŘMR sv. RaK J. Ex. Ing. Dr. Jaroslav Josef Pospíšil, Ph.D., Eq.M. Ing. Pavlu Balíkovi, Eq.M. záslužný kříž  KŘMR sv. RaK II. stupně a v roce 2010 mu k šedesátým narozeninám udělil řádovou medaili.             

Ing. Pavel Balík se věnoval nejen včelaření a manuální práci, ale také rád rybařil a v mládí se aktivně věnoval hokeji a fotbalu. Pro rodnou Moravu a město Znojmo vykonal mnoho záslužné a obětavé práce. Celým srdcem byl Moravanem a vždy hájil moravské zájmy a prosazoval obnovu zemského uspořádání v České republice.

Dne 5. září 2017 Ing. Pavel Balík zemřel po těžké a dlouhé nemoci ve věku 67 let. Poslední rozloučení s ním se konalo v neděli dne 10. září 2017 v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě. Po mši svaté byl uložen do rodinného hrobu na znojemkém hřbitově. Čest jeho památce.

Související odkazy: