Životopis Ing. Miloše Otokara Skočovského, CSc., Eq.M.

Narozen 31. 05. 1937 v Brně.

Zesnul 28. 03. 2014 v Brně – Tuřanech.

Ing. Miloš Otokar Skočovský, CSc., Eq.M. se narodil dne 31. května 1937 v Brně v rodině živnostníka. Otec Otokar Skočovský se s rodinou přestěhoval do Uherského Hradiště, kde měl malou krejčovskou dílnu a maminka Valerie, rozená Dosoudilová byla v domácnosti. V rodině byly tři děti. Bratr zemřel ve dvou letech a mladší sestra se později provdala do Starého Města u Uherského Hradiště.

V Uherském Hradišti začal Miloš Skočovský chodit do základní školy a zde také absolvoval studia na Gymnáziu. Dá se říci, že své dětství prožil s kamarády v Uherském Hradišti, a vždy se tam rád vracel.

Po maturitě v roce 1955 odešel studovat do Brna na Vojenskou akademii Antonína Zápotockého. Zde se záhy seznámil se slečnou Bohumilou Donutilovou, se kterou v roce 1959 uzavřel sňatek.

Studium ukončil v roce 1960 státní závěrečnou zkouškou a promocí. V roce 1962 se manželům Skočovským narodila dcera Zuzana.

Po promoci nastoupil Ing. Miloš Skočovský do Výzkumného ústavu valivých ložisek v Brně – Komárově, kde později obhájil i vědeckou hodnost CSc. (kandidáta věd).

V roce 1989 se zapojil do moravského obrodného hnutí. Stal se členem Moravského občanského hnutí a zakládajícím členem   Moravské národní strany.

Byl jedním z prvních, kteří na lidových shromážděních na Náměstí Svobody v Brně v roce 1990 požadovali obnovu zemské samosprávy pro Moravu a Slezsko.

V roce 1992 na společné kandidátce Moravské národní strany a Hnutí samosprávné demokracie – společnosti pro Moravu a Slezsko (HSD-SMS) byl zvolen poslancem České národní rady, od roku 1993 Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde pracoval po čtyři roky v rozpočtovém výboru. Zde zejména poukazoval na nevyváženost státního rozpočtu České republiky a na jeho diskriminaci v investiční a daňové oblasti vůči Moravě a Moravskému Slezsku.

Po své misi v Parlamentu České republiky pracoval až do odchodu do důchodu v roce 2004 jako vedoucí oddělení na územním pracovišti Statistického úřadu v Brně. V důchodu dále pracoval pro Statistický úřad jako externí spolupracovník, a to až do roku 2010.

Jako externista učil na Vysokém učení technickém v Brně a na Univerzitě Tomáši Bati ve Zlíně, kde přednášel regionální statistiku.

V roce 1992 stál u zrodu Moravského národního kongresu, kde se stal členem Výkonného výboru a prvním viceprezidentem.

Do Moravského historického sborníku – Ročenky Moravského národního kongresu přispěl řadou fundovaných, ekonomicky a statisticky zaměřených článků a rozborů.

Rovněž byl aktivním členem Společnosti pro Moravu a Slezsko a Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění. Morava, moravské dějiny a moravská samospráva a její budoucnost byly středem jeho zájmů.

V roce 1994 dne 30. října se zúčastnil slavnostního svatořečení moravského panovníka Rostislava, které proběhlo v Brně v pravoslavném chrámu sv. Václava pod Brněnským hradem na vrchu Špilberku.

V roce 1996 se stal zakládajícím členem Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava, které se v roce 2002 transformovalo ve světský rytířský řád – Královský řád Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana, kde se stal členem Rady řádu. Zde nejprve zastával funkci archiváře řádu a později funkci komořího – pokladníka řádu.

Dne 4. července 2002 na Znojemském hradě byl Velmistrem Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana, JKV Michaelem J. A. Stewartem, 7. hrabětem z Albany povýšen do rytířského stavu a stal se „Moravským rytířem“. Na základě dlouhodobého užívání mu byl konfirmován osobní znak – v červeno – zlatě šachovaném štítu vyskakující černý vlk vpravo hledící, se zlatým jazykem, s modrou zbrojí, který má tělo šikmo prostřelené stříbrným šípem s modrým hrotem a opeřením. Na přilbě s červeno – zlato – černou točenicí je vyrůstající vlk jako ve štítě. Pravá přikrývadla jsou černo-zlatá a levá jsou červeno – zlatá.

Za svoji činnost pro Moravu byl oceněn udělením nejvyšších řádových vyznamenání – Řádovým křížem I. stupně a zlatým prstenem člena Rady řádu.

S manželkou Bohumilou se zúčastnil řady řádových akcí, ať již ve Valticích v zámečku La Veneria nebo cyrilometodějských oslav na vrchu Náklo u Ratíškovic v Hodonínském okrese.

Řádových akcí se zúčastňoval až do té doby, dokud mu nemoc znemožnila aktivní pohyb.

Miloš Skočovský zemřel náhle v odpoledních hodinách dne 28. 3. 2014 v Brně – Tuřanech z důvodu plicní embolie.

Pohřeb se konal dne 5. 4. 2014 v Brně v obřadní síni na Ústředním hřbitově. Se zesnulým se rozloučili řádový kaplan ThDr. Václav Pavlosek a kancléř řádu Ing. Jiří Petr Drápela, Eq.M.

Na jeho poslední cestě zazněly písně: Když jsem šel z Hradišťa, Jsem Moravan, toť chlouba má, Ta jižní Morava a moravská (a zároveň i řádová) hymna píseň Moravo, Moravo, kterou zazpívali všichni přítomní. Po kremaci bude urna s jeho popelem uložena do rodinného hrobu v Brně – Tuřanech.

V osobě Ing. Miloše Skočovského zemřel dobrý člověk, velký Moravan, kamarád a přítel. Odešel manžel, bratr, tchán, dědeček a strýc.

V Ing. Miloši Otokaru Skočovském, CSc.,Eq.M. odešel člověk, který miloval svou rodinu, svou rodnou Moravu, a na kterého budeme vždy vzpomínat.

Čest jeho památce!