Životopis Ing. Libora Martínka, Eq.M.

Ing. Libor Bohumil Martinek, Eq.M., čestný rytíř Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana se narodil dne 7. července 1937 v Mikulovicích na Znojemsku. Jeho životní dráha měla dvě etapy.

Prví část věnoval studiu a práci. Vystudoval Vysokou školu chemickou v Bratislavě. Následně dlouhá léta působil v Jihomoravských plynárnách jako odborný technický pracovník a od konce 60. let pracoval na jejich ředitelství, kde organizoval technickou kontrolu a rovněž se podílel na vytváření předpisů pro provoz plynárenských zařízení. Na úseku plynárenské technologie se zabýval aspekty plynárenských zařízení a v dalších letech výstavbou a provozem podzemních zásobníků – doposud největších a provozně nejdokonalejších v České republice. Od roku 1992 se věnoval transformaci plynárenství. V rámci privatizace tohoto oboru vznikla počátkem roku 1994 Jihomoravská plynárenská akciová společnost Brno, kde byl zvolen prvním předsedou představenstva a generálním ředitelem.

V roce 1989 se po chřipkovém onemocnění dostavila závažná zdravotní komplikace v podobě selhání ledvin. Po dlouhém léčebném martýriu a následné úspěšné transplantaci ledvin, dostal 18 let života navíc. Po překonání nemoci se stal novým člověkem. Uvědomil si, že časté nicotnosti a zbytečné zloby, které často naplňují naše životy, nejsou tou správnou náplní pro plnohodnotný život. Proto se obrátil k Bohu a vytkl si úkol, pomáhat svým bližním.

Není náhodné, že jeho příjmení Martínek upomínalo jeho patrona sv. Martina, který je známý skutečností, že svým mečem rozseknul svůj červený plášť, o který se poté rozdělil s chudákem. Proto se i v osobním znaku Ing. Libora B. Martínka objevil stříbrný meč.

Ing. Libor B. Martinek ve své druhé části svého života konal dobro. Podporoval řadu charitativních institucí i projekty katolické církve. Jako moravský vlastenec podpořil i moravské národní hnutí a řadě organizací přispěl na realizaci jejich cílů. Např. Moravský národní kongres, o. s. s jeho přispěním mohl vydat první ročníky Moravského historického sborníku – Ročenky MNK, atd.

Jeho veřejné zásluhy byly po právu oceněny a dne 12. prosince 1998 mu bylo uděleno čestné členství ve Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava. Dne 23. 09. 2000 obdržel od Herolda Zlatý kříž diplom, který ho opravňoval používat osobní znak. V roce 2002 jako rytíř první hodiny stál u založení Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana a dne 4. července 2002 na Znojemském hradě mu Velmistr řádu, JKV princ Michael J. A. Stewart, 7. hrabě z Albany odevzdal znaky rytířství a konfirmoval mu jeho osobní znak.

Jeho veřejná činnost byla v roce 2001 oceněna udělením Ceny města Brna. Královský řád Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana mu udělil řádový Záslužný kříž III. a později i II. stupně. Ale to vše bylo jen malé ocenění jeho zásluh.

Nemoc se znovu ohlásila. Transplantací ledvin mu byl život pouze prodloužen. Dne 24. července 2009 pan Ing. Libor B. Martínek, Eq.M., po dlouhé a těžké nemoci, ve věku 72 let v Brně zemřel.

Rozloučení s ním se konalo dne 30. července 2009 v Brně na Petrově v katedrále sv. Petra a Pavla, která byla zaplněna do posledního místa. Jeho rakev pokrýval modrý řádový plášť se zlatým dvojitým (moravským) křížem. Umřel velký Moravan a ctitel moravské historie. Na poslední cestě mu čestnou stráž stáli řádoví spolubratři. Čest jeho památce.