Životopis Ing. Karla Tumlíře, Eq.M., Eq.V.

6. barona z Tumlířů, rytíře z Borče, Svobodného pána z Vostrého, komandéra Gardy st. Germaine, Chevaliera du Tastevin, etc.

Ing. Karel Tumlíř pocházel ze staročeského vladyckého a rytířského rodu Tumlířů z Borče, který se v jedné rodové větvi ke konci 19. století usadil na Moravě. Karel Tumlíř se narodil dne 15. 05. 1942 v Hodoníně a zemřel po krátké nemoci  dne 22. 12. 2019 v Břeclavi ve věku 77 let.

Karel Tumlíř prožil krásné dětství v Hodoníně. Po absolvování základní školy nastoupil na Střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ - dříve gymnázium), kterou ukončil v Břeclavi, kde také odmaturoval. Poté odešel studovat na Slovensko na Vysokou školu chemickou v Bratislavě, kde obhájil titul inženýra.

Potom ho život zavál do Prahy, kde pracoval ve státním podniku Chemapol. V této době trávil podstatné množství pracovního času v tehdejším Sovětském svazu a také i v jiných zemích světa.

Po změně režimu v České Republice v roce 1989 se výrazně podílel na vzniku možnosti soukromého podnikání, přičemž sám byl spoluzakladatelem úspěšné firmy Strojexport Trade Praha. Působil i v několika dalších společnostech a naposledy působil ve společnosti S-ENERGO, s.r.o. Podnikal i v USA a inspirován pobytem v Americe se výrazně zasloužil o znovuoživení a založení Rotary Clubu v České Republice, který tu měl kořeny za první republiky. V jeho rodném Jihomoravském kraji se mu povedlo najít skvělé lidi, kteří s ním Rotary Club Valtice-Břeclav založili, a dodnes je zde tento klub aktivní a pomáhá potřebným.

V roce 2002 se stal členem Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana. Dne 4. 7. 2002 byl ve Znojmě pasován následníkem skotského trůnu JKV princem Michaelem Jakubem Alexanderem Stewartem, 7. hrabětem z Albany na moravského rytíře (Eq.M.) a zároveň mu byl konfirmován rodový znak. V modrém štítě vyskakující stříbrný kůň se zlatou uzdou. Na štítu je postavena korunovaná přilba s modrostříbrnými přikrývadly. Klenotem je vyrůstající ozbrojenec držící v pravici meč a mající levici opřenou v bok. Dne 19. 10. 2002 byl zvolen rozhodnutím X. kapituly řádu Jednatelem (Justiciárem) řádu a stal se členem řádové Rady. Svou činností v řádu pomáhal upevňovat, rozvíjet a chránit tradice a hrdost moravského národa.

Jelikož byl milovníkem dobrého vína, tak pod záštitou Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana založil v roce 2004 (1. října) mezinárodní spolek Řád Rytířů Vína Sv. Urbana (Eq.V.), který následně spolupracoval s francouzskými rytíři vína Chevaliers du Tastevin. Sídlem nového vinařského řádu se stal zámeček La Veneria ve Valticích. Ing. Karel Tumlíř se poté stal Velmistrem nového vinařského řádu.

Krédem tohoto řádu je propagovat víno jako zdravý přírodní nápoj, vyhledávat harmonie vína a kulinářských specialit, znát velké vinice a významné ročníky a podporovat laskavost a ušlechtilá slova rytířství a bratrství.

Dne 20. 11. 2010 se Karel Tumlíř zůčastnil ve Francii na zámku Chateau le Clos de Vougeot slavnostního zasedání Chevaliers du Tastevin, kde byl pasován na burgundského rytíře vína.

Za svůj nejdůležitější životní úspěch, podle vlastních slov, Karel Tumlíř považoval to, že zvládl splodit a vychovat dvě děti, dceru Renatu a syna Karla, v úspěšné, slušné a čestné lidi. Poslední léta měl velkou radost ze svého vnuka Honzíka.

Jeho životní energie a snažení zanechává trvalou stopu v životech mnoha z nás. Vždy byl připraven jít do každého rozhodnutí s velkým nadšením a elánem, což odráží i rodové heslo “Kdo nic neriskuje, nic nemá!” Čest jeho památce.