Životopis Ing. Karla Mazala, Eq.M.

Ing. Karel Mazal, Eq.M. se narodil dne 21. září 1948 v Moravské Třebové, ale dětství prožil ve Vsetíně. Zde v roce 1963 vychodil základní školu a v roce 1967 ve Vsetíně maturoval na Střední průmyslové škole. Následně v Brně vystudoval Vysoké učení technické, obor technická kybernetika.

Ve Vsetíně v letech 1967 – 1970 pracoval v Moravských elektrotechnických závodech a potom v letech 1970 – 1997 působil ve společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem v Ostravě, kde pracoval ve vysokých manažerských funkcích místopředsedy představenstva a generálního ředitele.

Ing. Karel Mazal byl ženatý a s manželkou Helenou měl tři dcery – Michaelu (1974), Kateřinu (1976) a Evu (1992). Nebyl jen technokratem, rád si zahrál na kytaru a byl ctitelem dobrého vína.

V roce 2002 Ing. Karel Mazal vstoupil do Společenství Moravských rytířů sv. Rostislasva (SMR sv. R), které v té době působilo jako sekce Moravského národního kongresu a dne 9. února 2002 byl přijat za řádného člena.

V tomtéž roce se SMR sv. R. transformovalo v Královský řád Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana a Ing. Karel Mazal, Eq.M. obdržel osobní znak – červeno-stříbrný polcený štít, na každé polovici štítu jsou položeny krokve opačných barev, které vytvářejí písmeno M. Přikrývadla jsou červeno-stříbrná a na přilbě je červeno-stříbrná točenice, na které jsou dvě složená křídla, přední červené nese stříbrnou krokev a zádní stříbrné nese červenou krokev.

Z důvodů pracovní vytíženosti a také z důvodů postupující nemoci se Ing. Karel Mazal, Eq.M. nemohl zůčastňovat společenských akcí řádu, jak by si patrně přál. Přesto nás jeho náhlá smrt dne 31. května 2016 všechny velmi překvapila. Budeme na něj vždy vzpomínat při řádových obřadech. Čest jeho památce.

Související odkazy: