Životopis Ing. Jiřího Vladimíra Slouky, Eq.M.

Diplomovaný Ing. Jiří Vladimír Slouka, Eq.M., ctihodný rytíř první řádové hodiny se narodil dne 31. března 1941 v Brně – Králově Poli v rodině živnostníka. Dětství a mládí prožil v Brně a rodné město utvářelo jeho vztah k rodné zemi Moravě. Své moravanství nikdy neskrýval.

Nebylo náhodou, že jeho heslo u osobního rytířského znaku znělo: NIHIL QAM POPULUS a zlatá sluka na červeném poli štítu, zlato červená točenice na rytířské přilbě nesoucí zlato-červeně kostkovaná křídla avizovala moravské barvy.

Po vystudování vysoké školy v Brně ho však osud zavál do jižních Čech. Zde se také oženil a s manželkou měl syna. Také pomohl vychovat její dvě děti, které měla z prvního manželství. Láska k historii ho nakonec přivedla do Památkové péče, kde se angažoval při rekonstrukci památek.

Osud mu ovšem připravil více bolesti než radosti. Nejprve mu v jinošském věku zemřel syn a později i manželka. Zůstal sám. Změnil svůj styl života a stal se vegetariánem. Neuzavřel se do sebe, ale začal studovat duchovní vědy a zapojil se do moravského obrodného hnutí. Byl členem Moravské národní strany, Moravského národního kongresu, Moravské národní obce a dalších moravských iniciativ. Jeho činnost ho logicky v roce 1998 dovedla do řad členů Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava. V roce 2002 se stal rytířem první řádové hodiny, když stál u zrodu Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana. Následně byl dne 4. července 20002 ve Znojmě na Znojemském hradě Velmistrem Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana JKV princem Michaelem J. A. Stewartem, 7. hrabětem z Albany pasován na moravského rytíře a byl mu konfirmován jeho osobní znak.

I když žil v Českých Budějovicích, tak pravidelně zajížděl na Moravu do Brna a zúčastňoval se většiny řádových akcí, i když to pro něho bylo náročnější, než pro mnohé členy. Při své návštěvě Brna nikdy neopomenul navštívit hřbitov v Řečkovicích a zapálit svíci na hrobu svých rodičů.

Postupem věku mu začaly přibývat nemoci. I když prodělal malou mozkovou příhodu, tak nikdo neočekával, že před Vánocemi dne 20. prosince 2011 náhle zemře. Smrt ho zastihla na plaveckém stadionu v Českých Budějovicích. Čest jeho památce.