Životopis Ing. Jaroslava Škrdlíka, Eq.M.

Jaroslav Škrdlík se narodil 28. března 1921 v Bojkovicích v okrese Uherské Hradiště. Pocházel ze starého česko-moravského rodu Škrdlíků ze Škrle a Škrdlovic.

Od mládí se zajímal o studium chemie. Po studiích ve Zlíně a v Brně získal titul inženýra chemie. Následně od roku 1936 pracoval v chemických laboratořích a ve  výzkumu a vývoji stavebních hmot u firmy Baťa ve Zlíně. Později pracoval u firmy Prefa ve Slaném, v Ostravě a v Třebovicích a byl autorem desítek technických návrhů zpevňovacích postřiků stěn a nových stavebních materiálů, které našly uplatnění i při výstavbě Metra v Praze. Své odborné znalosti prezentoval a publikoval v desítkách článků v odborných časopisech.

S manželkou Annou žili v Ostravě a vychovali dceru Alenu a syna Jana a společně se těšili z vnoučat. Po celý život se Jaroslav Škrdlík rovněž zajímal o historii Moravy a svého rodu.

Dne 10. října 2003 požádal o přijetí do Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana a dne 25. října 2003 v Brně byl Kapitulou řádu přijat za řádného člena řádu. Později dne 11. listopadu 2006 se vzdal řádného členství v řádu ve prospěch pokrevního příbuzného, svého synovce, pana Zděňka Vaculíka.

Užívaný rodový znak Škrdlíků mu byl potvrzen v nominačním diplomu řádovým heroldem Zlatý kříž Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana dne 25. října 2003 na základě dlouhodobého užívání. Konfirmován mu byl dne 5. července 2008 ve Valticích Velmistrem KŘMR sv. RaK, JKV princem Michaelem Jakubem Alaxandrem Stewartem, 7. hrabětem z Albany při příležitosti  druhé řádové investitury. Jeho investitura byla uskutečněna téhož dne 5. července 2008 ve Valticích v jeho nepřítomnosti (zdravotní důvody) a v zastoupení, kdy řádové insignie pro něj převzal synovec, pan Zdeněk Vaculík, Eq.M.

Popis jeho osobního znaku: V modro zlatém, červeným kosmým břevnem děleném štítu, na němž jsou za sebou dva stříbrné žernovy s rýhami udělanými oškrtem, jsou nahoře stříbrné hrábě pouze se dvěma krajními zuby a dole červený, modře korunovaný lev s modrou zbrojí. Na štítu je postavena přilba s červeno-zlatě-modrou točenicí. Klenotem jsou dva zlaté zkřížené meče. Přikrývadla jsou vpravo červená a zlatá a vlevo modrá a zlatá.

Ing. Jaroslav Škrdlík, Eq.M. tiše zesnul dne 11. března 2018 ve věku nedožitých 97 let v DD v Božicích na jižní Moravě. Poslední rozloučení s ním se konalo v úzkém rodinném kruhu ve čtvrtek dne 15. března 2018 ve 14.00 hodin v obřadní síni na Ústředním hřbitově města Brna na Vídeňské ulici. Následně po kremaci byla urna s jeho popelem uložena do rodinného hrobu na hřbitově v Bojkovicích.

Čest jeho památce.