Životopis Dipl. Ing. Dr. Jaroslav Pospíšil Postřelmovský, rytíř z Heydeldorfu a na Haydelbergu, Eq. M.

Dne 24. června 2018, tři dny před svými pětašedesátými narozeninami, zemřel v Břeclavi dr. Ing. Jaroslav Pospíšil, lesní inženýr, majitel firmy Silvajagd specializující se na výrobu oděvů pro lesníky a myslivce, náš největší znalec a sběratel historických i soudobých lesnických uniforem a duše brněnského lesnicko-mysliveckého veletrhu Silva Regina.

dr.Ing Jaroslav Pospíšil

Dr. Pospíšil se narodil 27. června 1953 v Rajhradě u Brna. V letech 1968–1969 se učil na Lesnickém odborném učilišti v Lesonicích, odkud přešel na Střední lesnickou technickou školu Hranice, kde v roce 1973 maturoval. Po absolvování základní vojenské služby nastoupil do lesnického provozu k Jihomoravským státním lesům Brno (JmSL Brno) na Lesní závod Kuřim, kde pracoval v různých funkcích – jako lesník, manipulační mistr, samostatný technik výroby a samostatný, později vedoucí odborný referent podnikové ředitelství JmSL Brno. Při zaměstnání dálkově vystudoval lesní inženýrství na Lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně (LF VŠZ; 1977–1983) a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy jazykovou a společensko-vědní přípravu expertů do zahraničí.

V roce 1989 odešel na LF VŠZ a stal se odborným asistentem, posléze pracovníkem pro vědu a výzkum na Katedře světového a obecného lesnictví a myslivosti (později Ústav myslivosti). V letech 1990–1992 absolvoval na LF VŠZ čtyřsemestrální studium „Myslivost v ČSFR a v zahraničí“ a doktorandské studium (disertační práce „Vnější a vnitřní podmínky lesnické a myslivecké činnosti na historickém území Čech, Moravy a Slezska).

Krátce po sametové revoluci, již v roce 1990, se dr. Pospíšil vrhl do soukromého podnikání a založil rodinnou firmu Silvajagd. O dva roky později rozvinul spolupráci s významným evropským dodavatelem mysliveckých oděvů, obuvi a doplňků a od roku 1993 začala firma Silvajagd pracovat na vytvoření vlastního výrobního programu, ochranné známce a síti dodavatelů oblečení a obuvi pro lesníky a myslivce. Od roku 1994 se dr. Pospíšil již naplno věnoval podnikání a firmu, kde pracovala i jeho manželka Hana a synové Alexandr a Michal, vedl až do své náhlé smrti. Těžištěm podnikatelské činnosti byly státní zakázky (dodávání kompletní výstroje pro zaměstnance Lesů České republiky, s. p.) a výroba oblečení, obuvi a doplňků pro nejrůznější lesnické subjekty v České republice i v zahraničí. Jeho firma byla též autorem a dodavatelem oficiální uniformy Českomoravské myslivecké jednoty.

K velkým zájmům dr. Pospíšila patřila historie lesnictví a myslivosti, jeho rozsáhlá sbírka lesnických uniforem byla zapsána i do Guinessovy knihy rekordů. Sběratelský zájem se u něj propojil s podnikatelskou činností a své znalosti mohl uplatnit v podnikání – např. v návrzích uniforem pro soukromé lesní majetky, vycházejících z podoby historických stejnokrojů.

Dr. Pospíšil byl moravským patriotem a zajímal o genealogii a heraldiku. Sám pocházel z moravského rodu vladyků Pospíšilů Postřelmovských, od roku 1650 rytířů z Heydeldorfu (a na Heydelbergu). Do svého skonu zastával funkce zastupujícího velmistra a 1. moravského zemského mistra Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana.

Od druhé poloviny 90. let se aktivně podílel na organizaci brněnského lesnického, později lesnicko-mysliveckého veletrhu Silva Regina. Byl členem výstavního výboru a měl zásadní vliv na podobu doprovodného programu, v němž nikdy nechyběly nejrůznější historické expozice, zajímavosti, vzpomínky na významné lesnické a myslivecké osobnosti, lovecké trofeje, prezentace řemesel spojených s myslivostí atd. Od roku 2015 se podobným způsobem zapojoval do příprav Národní výstavy myslivosti pořádané rovněž na výstavišti v Brně. Jeho aktivity na poli lesnicko-mysliveckého výstavnictví budou teprve doceněny.

Dr. Pospíšil odešel nečekaně, nedlouho po skončení 15. ročníku veletrhu Silva Regina, a v době příprav Národní výstavy myslivosti naplánované na květen příštího roku. Jeho milované lesnické a myslivecké výstavy v jihomoravské metropoli se budou muset obejít bez účasti jedné ze svých vůdčích osobností, což bude pro organizátory, ale i pro vystavovatele a návštěvníky velmi citelná ztráta.

David Vaca

Související odkazy: