Medailon zesnulého člena řádu A. M. Brazauskase

Ctihodný rytíř Algirdas Mykolas Brazauskas se narodil dne 22. září 1932 v Rokiškisu v Litvě. Vysokoškolské vzdělání získal na Kaunaském polytechnickém institutu, kde promoval v roce 1956.

Od roku 1965 si začal budovat kariéru v Komunistické straně Litvy. V roce 1988 - 1989 se jako tajemník ústředního výboru podílel na jejím osamostatnění od Komunistické strany Sovětského svazu.

Bojem za svobodu Litvy si získal autoritu a popularitu v litevské společnosti. Ve volebním období 1993 – 1998 byl proto zvolen prvním litevským prezidentem po oddělení Litvy od Sovětského svazu. Poté v letech 2001 – 2006 zastával úřad litevského premiéra.

Impulsem k navázání jeho kontaktů s Královským řádem Moravských rytířů sv. RaK (KŘMR sv. RaK) se stala jeho myslivecká vášeň, jejímž prostřednictvím se seznámil s Moravským zemským Mistrem Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana Ing. Dr. Jaroslavem Josefem Pospíšilem Postřelmovským, Eq.M., rytířem z Heydeldorfu a na Haydelbergu.

Se sympatiemi sledoval politické změny v bývalém Československu a zejména ho zaujaly snahy Moravanů po obnově zemské samosprávy v České republice.

Své sympatie k Moravě vyjádřil svým souhlasem s přijetím čestného členství v Královském řádu Moravských rytířů sv. RaK, když mu dne 29. října 2005 v Brně byla udělena 50. nominace Eq.M. Následně s potěšením přijal řádovou insignii s modro-bílou stuhou čestných členů řádu, která mu byla předána ještě v roce 2005 ve Vilniusu.

Vzhledem ke své politické vytíženosti se nemohl aktivně zúčastňovat činnosti řádu, ale bylo velmi příjemné vědět, že máme v této vzdálené malé zemi svého příznivce a čestného člena řádu.

Čestný člen KŘMR sv. RaK pan Ing. Algirdas Mykolas Brazauskas, Eq.M. zemřel náhle dne 26. června 2010 ve Vilniusu v Litvě.

Čest jeho památce.