Medailon zesnulého člena řádu Ing. Jana Ambrose

Ctihodný rytíř Ing. Jan Ambros, Eq.M. byl rytířem první vteřiny, neboť dne 22. prosince 1995, jako člen Moravského národního kongresu, stál u založení Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava. Jeho vstup do řádu byl motivován láskou k rodné zemi a strom života v jeho znaku symbolizoval jeho úzké sepjetí s rodnou zemí Moravou.

Ing. Jan Ambbos se narodil dne 18. února 1927 v Terezíně v okrese Hodonín. Zde vychodil základní školu a po absolvování středního vzdělání nastoupil ke studiu na Vysoké škole zemědělské v Brně. Následně po jejím absolvování potom celý život pracoval v zemědělství.

Události v roce 1989 přivítal s radostí, avšak záhy začal poukazovat na nespravedlnosti, které vznikaly v souvislosti s restitucí zemědělského majetku v okrese Hodonín. Bohužel divoká privatizace, bez přijetí patřičných zákonů, které by ji usměrňovaly, mu neumožnila, aby dosáhl nápravy způsobených křivd.

Dne 23. listopadu 1996 v Brně obdržel Ing. Jan Ambros nominaci jako 6. Moravský rytíř (Eq.M.) a v roce 2002 zažil transformaci Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava v občanský Královský řád Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana (KŘMR sv. RaK).

V předvečer svátku moravských patronů sv. Cyrila a Metoděje dne 4. července 2002 ve Znojmě na Znojemském hradě, při konání první řádové investitury a po složení řádového slibu, mu byly předány Velmistrem Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana, JKV princem Michaelem J. A., hrabětem z Albany, hlavou královské dynastie Stewartovců, řádové insignie a řádový plášť.

Osobní znak mu byl udělen diplomem Herolda Zlatý Kříž Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava ze dne 27. června 1999 a konfirmován mu byl Velmistrem KŘMR sv. RaK, JKV princem Michaelem J. A., hrabětem z Albany, dne 4. července 2002 na Znojemském hradě.

Jeho znak tvořil stříbrný štít se zeleným stromem života s dvěma červenými, od sebe hledícími, ptáky. Na přilbě měl červeno-stříbrnou točenici, z níž vyrůstají dvě červená křídla. Přikrývadla jsou červená a stříbrná se zlatými střapci.

Podle možností se rytíř Ing. Jan Ambros zúčastňoval řádových akcí a činnosti řádu. Později mu ve větší angažovanosti pro řád již bránily přicházející zdravotní potíže.

Ing. Jan Ambros zemřel po dlouhé nemoci dne 8. ledna 2007 ve věku nedožitých 80. let. Jeho pohřeb se konal v sobotu dne 13. ledna 2007 ve 14.00 hodin v chrámu Páně v Terezíně a po smutečních obřadech byly jeho tělesné ostatky uloženy do rodinného hrobu na místním hřbitově v Terezíně (okres Hodonín).

Zemřel zemitý Moravan a otec velké rodiny. Za pozůstalé a ostatní příbuzenstvo se rozloučila jeho manželka, dcera Hana s rodinou, dcera Jana s rodinou a syn Jan s rodinou.

Čest jeho památce.