Medailon zesnulého člena řádu Drahoslava Hvězdy

Dvojctihodný rytíř Drahoslav Hvězda, Eq.M., se narodil dne 8. srpna 1935 v Brně v rodině cukráře. Dětství prožil v Křižanově u Velkého Meziříčí, kde rodina vlastnila Cukrárnu u Hvězdů, která byla rodině znárodněna po únoru 1948.

Po absolvování základní školy se Drahoslav Hvězda vyučil cukrářem a věnoval se své profesi. Oženil se a s manželkou Eliškou měl syna a dceru, od kterých se dočkal řady vnoučat. Po listopadu 1989 rodina Hvězdů restituovala křižanovskou Cukrárnu u Hvězdů a v Brně začala podnikat v cukrárenském oboru.

Otec Drahoslava Hvězdy byl za I. ČSR členem předsednictva Společenstva cukrářů Československa, a tak Drahoslav navázal na jeho veřejnou a cechovní činnost a po 47 letech obnovil cechovní Společenstvo cukrářů České republiky, (které mělo za cíl sdružovat výhradně majitele cukráren, kteří se zabývali výlučně jen touto činností), kde na prvním zasedání Společenstva cukrářů byl zvolen jeho předsedou. Později byla předsednická funkce pozměněna na prezidentskou. Sídlem Společenstva cukrářů České republiky, se jeho zásluhou, stalo Brno.

Drahoslav Hvězda nechal pro Společenstvo cukrářů ČR na vlastní náklady vytvořit cechovní insignie s patronem cukrářů sv. Ambrožem.

Dne 25. září 1999 v Brně vstoupil prezident Společenstva cukrářů ČR pan Drahoslav Hvězda do Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava a obdržel 23. nominaci Eq.M. Dne 24. června 2000 byl jmenován pokladníkem a tuto funkci vykonával do 12. února 2005.

Osobní znak mu byl potvrzen nominačním diplomem Mistra Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava pana Doc. PhDr. Lubomíra Emila Viléma Havlíka, DrSc., Eq.M., ze dne 25. září 1999.

Znak tvoří červený štít, na němž leží zlatá šestirohá hvězda. Na přilbě s červeno-zlatou točenicí je klenotem černá koule, z níž vyšlehují po bocích a nahoře zlaté plameny. Přikrývadla jsou červená a zlatá. (Klenot přijat ze znaku Hvězdů z Vicemilic cestou milosti).

Dne 4. července 2002 při konání první řádové investitury na Znojemském hradě ve Znojmě obdržel z rukou řádového Velmistra, JKV prince Michaela J. A. Stewarta řádové insignie a plášť a byl pasován na Moravského rytíře. Zároveň mu byl konfirmován osobní znak a byl potvrzen ve funkci řádového pokladníka. Dne 23. dubna 2005 se pan Drahoslav Hvězda stal členem Rady řádu. Tuto funkci vykonával až do své smrti.

S přibývajícím věkem nastoupily nemoci. Drahoslav Hvězda se podrobil operacím kloubů i ledviny, ale zákeřná nemoc ukončila jeho život.

Pan Drahoslav Hvězda, Eq.M. zemřel dne 27. ledna 2010 v Brně. Pohřeb se konal dne 2. února 2010 V Křižanově, kde po zádušních obřadech v kostele sv. Václava byl pohřben na místním hřbitově do rodinného hrobu.

Čest jeho památce.