medailon zesnulého člena KŘMR sv. RaK pana Ing. Evžena Žamberského, Eq.M

Dipl. Ing. Evžen Žamberský, Eq.M. - okolo svatby
Dipl. Ing. Evžen Žamberský, Eq.M. - pohřeb
Dipl. Ing. Evžen Žamberský, Eq.M. - portrét od cery Evžénie
Dipl. Ing. Evžen Žamberský, Eq.M. - z doby kdy učil

Dipl. Ing. Evžen Žamberský, Eq.M.

Ctihodný rytíř první vteřiny Ing. Evžen Žamberský, Eq.M. se narodil 7. ledna 1927 v Třebíči. Zde také absolvoval základní školní docházku a středoškolské vzdělání získal na osmiletém Reálném gymnáziu v Třebíči. Jeho studium zde bylo v septimě přerušeno, neboť studenti byli totálně nasazeni na odklízení následků bombardování na severní Moravě. Po skončení druhé světové války dokončil poslední rok gymnázia a poté pokračoval ve studiu inženýrsko – dopravního oboru na stavební fakultě brněnské techniky, která v té době nesla název Vysoká škola technická Dr. E. Beneše.

Ještě před promocí zde začal působit jako asistent v „železničním ústavu“. V roce 1951 se brněnská civilní technika přejmenovala na Vojenskou technickou akademii. Zde v rámci ženijní fakulty působil na železniční katedře. Z železniční katedry se záhy stala fakulta, která byla v roce 1953 přestěhována do Prahy. Zde působil až do roku 1957, kdy zde ukončil své pedagogické působení. V té době byl již 4 roky ženatý a s manželkou Zdeňkou, rozenou Jelínkovou, očekávali druhý přírůstek do rodiny. Během let se jejich rodina rozrostla o další děti, a tak manželé Žamberští měli čtyři děti, dva syny a dvě dcery, které vzorně vychovali.

V letech 1957 – 1964 pracoval v místním stavebním podniku ve Veselí nad Moravou. Začínal zde jako brigádník, poté pracoval jako vedoucí projekce a nakonec zde zakládal útvar Organizace techniky řízení.

V roce 1964 odešel pracovat do Brna, kde pracoval v Brněnském stavebním podniku v útvaru Organizace techniky řízení. V té době začal v Brně svépomocí stavět rodinný domek. Byly to náročné roky, neboť soboty byly tehdy pracovní. Přesto se již v roce 1966 nastěhoval do nového rodinného domu s celou rodinou.

V sedmdesátých letech si našel práci u Československých automobilových opraven v Brně, kde opět působil v útvaru Organizace techniky řízení. Zde pracoval až do odchodu do důchodu v roce 1987.

Po přestěhování do rodné Třebíče se v roce 1990 zapojil do veřejného života a v listopadových komunálních volbách byl zvolen za HSD-SMS městským zastupitelem a stal se jedním z devíti městských radních v Třebíči.  V následujícím období, v komunálních volbách v roce 1997 neuspěl a do třebíčského zastupitelstva byl opět zvolen v roce 1998, tentokráte za Moravskou demokratickou stranu, kde působil až do roku 2002.

Pro své rodné město mimo práci na radnici vykonal mnoho další dobrovolné práce. Konzultoval a vypracoval rozličné urbanistické návrhy, studie dopravních staveb a mnoho času také věnoval snaze o zachování moravské identity města Třebíče. V dalším volebním období nekandidoval, neboť ho zklamalo „nové klíma v politice“, kdy se politikaření stalo důležitější než hledání nejlepšího řešení pro město Třebíč a jeho občany. V roce 2001 mu město Třebíč, při příležitosti 900 let od založení Třebíčského kláštera, udělilo pamětní plaketu za všeobecné zásluhy.

Ing. Evžen Žamberský se také zapojil do moravského obrodného procesu a prosazoval obnovení zemské samosprávy Moravy a Slezska v rámci České republiky. Stal se členem Moravského národního kongresu a působil v jeho sekci – Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava. Dne 23. listopadu 1996 byl nominován jako 12. moravský rytíř.

V rámci Moravského národního kongresu (MNK), a také v řadě dalších periodik, publikoval Ing. Evžen Žamberský, Eq.M. v Moravském historickém sborníku – Ročence MNK řadu článků věnovaných moravské historii a politické samosprávě.

Dne 10. prosince 1999 mu byl diplomem herolda Zlatý kříž Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava udělen osobní znak: V červeném štítu stříbrná krokev, v níž je černé rozevřené kružítko. Na přilbě je černá kančí hlava. Přikrývadla jsou vpravo červená a stříbrná, vlevo černá a stříbrná.

Po transformaci Společenství Moravských rytířů sv. Rostislava v Královský řád Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana (KŘMR sv. RaK) složil Ing. Evžen Žamberský, Eq.M. na Znojemském hradě dne 7. července 2002 řádovou přísahu a Velmistr řádu JKV princ Michael Jakub Alexandr Stewart, 7. hrabě z Albany, mu při první řádové investituře konfirmoval jeho osobní znak, odevzdal mu řádové insignie a plášť a pasoval jej na Moravského rytíře.

Ing. Evžen Žamberský, Eq.M. se od svých dětí dočkal deseti vnoučat, které neskonale miloval. Rodina pro něj byla vždy na prvním místě. Dožil se požehnaného věku 85 let a dne 12. září 2012 odešel od nás připraven na setkání s Bohem.

Rozloučení s ním se konalo ve středu dne 19. září 2012 v chrámu Páně Nejsvětější trojice na Starém hřbitově v Třebíči, kde byl po církevních obřadech uložen do rodinného hrobu.

Odešel čestný člověk, věrný Moravan a starostlivý otec rodiny. Čest jeho památce.