Činnost řádu v roce 2022

Činnost KŘMR sv. RaK v roce 2022

V tomto roce zasedala Rada řádu ve třech termínech – 26. února, 30. dubna a 10. září 2022. Jarní zasedání Kapituly řádu se uskutečnilo dne 18. června v Brně a podzimní zasedání Kapituly řádu se konalo 22. října 2022 rovněž v Brně.

Na jarním zasedání Kapituly řádu si členové řádu vyslechli přednášku RNDr. Ivana Koláčného na téma: Historie řádu sv. Lazara v České republice.

Na podzimním zasedání řádu obdrželo sedm jubilantů řádu knihy i řádová ocenění a medaile. Řádovou stolní medailí byl oceněn i moravský spisovatel Ing. Stanislav Češka, a to zejména za vynikající serii detektivních příběhů z období Velké Moravy.

K 1200. výročí první písemné zmínky o Moravanech si členové řádu vyslechli přednášku MUDr. Ctirada Musila na téma: Co jste se o dějinách Moravy ve škole nemohli dovědět – I. Část.

V letošním roce zesnul pan Zděněk Vaculík, Eq.M. Na jeho místo nastoupil jeho syn Zbyněk.

Účast na veřejných akcích.

Dne 2. dubna 2022 – Nebovidy u Brna – sázení moravského národního stromu jaderničky moravské, jako připomínky 1200 let od první písemné zmínky o Moravanech.

Dne 9. dubna 2022 v Brně – účast při akci Evropského řádu rytířů vína.

Dne 28. dubna 2022 v Brně – účast na zasedání Žebětínské akademie.

Dne 28. dubna 2020 – Ratíškovice – Náklo, účast při sázení jaderničky moravské.

Dne 3. července 2022 – Náklo u Ratíškovic, účast na Cyrilometodějské pouti a při svěcení a odhalení sochy sv. Dobroslavy – Orosie.

Dne 15. - 16. července 2022 - Trenčín, SR – účast na oslavách desátého ročníku Festivalu moravské kultury.

Dne 12. srpna 2022 – Velehrad – účast na sympoziu pořádaném k 800. výročí úmrtí moravského markraběte

Vladislava Jindřicha, na zádušní mši svaté sloužené při této příležitosti, při odhalení pamětní dlaždice v Královské kapli velehradské baziliky a při sázení jaderničky moravské.

Dne 10. září 2022, Havlíčkův Brod – účast na mši svaté v nemocniční kapli Povýšení svatého kříže.

Dne 17. září 2022 v Brně – účast na tradiční akci Za Moravu, pořádanou Moravskou národní obcí.

Dne 23. září 2022 v Brně – účast před bývalým Zemským sněmem (dnes Ústavní soud ČR) na vyjádření podpory připravovanému zákonu o zemských symbolech.

15. října 2022 ve Vojkovicích u Brna – účast na Svatohubertské mši svaté.

Dne 21. října 2022 v Brně – Husovicích – účast na mši svaté za JKCV bl. Karla I. a jeho ženu Zitu.

Dne 12. listopadu 2022 v Brně – účast na konferenci Morava 1918.

Dne 13. listopadu 2022 v Louce u Blatnice pod sv. Antonínem – účast na XVI. Horňácké Svatohubertské mši svaté

Související odkazy: