Činnost řádu v roce 2021

Činnost KŘMR sv. RaK v roce 2021.

Vzhledem k pokračující pandemii coronaviru 19 a k vládním opatřením, nebylo možno konat zejména v první polovině roku společenské a veřejné akce.

Rada řádu proto zasedala pouze ve dvou termínech – 29. května 2021 a 17. září 2021. Jarní zasedání Kapituly řádu se neuskutečnilo a podzimní zasedání Kapituly řádu se konalo 23. října 2021 ve Křtinách.

Na úvod řádové Kapituly byli představeni plénu noví funkcionáři řádu a nový moravský zemský Mistr řádu obdržel od řádového Herolda atributy řádového Mistra – hranostajovou pelerínu a mistrovskou kolanu.

Následovalo promítnutí filmu o historii Křtin a bylo blahopřáno šesti členům řádu k jejich životním jubilejím a také byli přijati tři noví familiáři řádu.

Členové řádu obdrželi Jubilejní řádový sborník za léta 1995 – 2020, který mapuje činnost řádu za 25 let a rovněž zde jsou uvedeny odborné práce řádových členů.

V odpoledních hodinách byl promítnut film o svatém grálu a pro dobrou náladu a pohodu až do večera vyhrávala cimbálová muzika.

Účast na veřejných akcích.

Dne 29. května 2021 v Brně – účast při odhalení pamětní desky moravského buditele a zastánce obnovy moravské zemské samosprávy v České republice Doc. PhDr. Boleslava Bárty, CSc.

Dne 6. července 2021 – Náklo u Ratíškovic, účast na Cyrilometodějské pouti.

Dne 15. srpna 2021 v Brně na Petrově – účast na oslavách Dne Brna.

Dne 18. září 2021 v Brně – účast na tradiční akci Za Moravu.

Ve dnech 24. - 26. září 2021 v Suchdole nad Odrou – účast na IX. Mezinárodní konferenci Moravia – 300 let od narození Davida Zeisbergera.

Dne 2. října 2021 v Brně – účast na konferenci Morava 1918 – Symboly země.

Dne 9. října 2021 ve Vojkovicích – účast na Svatohubertské mši svaté.

Dne 21. října 2021 v Brně – Husovicích – účast na mši svaté za JKCV bl. Karla I. a jeho ženu Zitu.

Dne 13. listopadu 2021 v Bohdalicích na Vyškovsku – účast při sázení moravského národního stromu Jaderničky moravské.

Dne 14. listopadu 2021 v Louce u Blatnice pod sv. Antonínem – účast na XV. Horňácké Svatohubertské mši svaté.