Činnost řádu v roce 2019

Zpráva o činnosti KŘMR sv. RaK v roce 2019

Rady řádu se konaly: 26. 1. 2019 v Brně, 13. 4. 2019 v Praze a 7. 9. 2019 v Brně. Na svém programu jednání měly organizační záležitosti, včetně zajištění účasti na veřejných akcích.

Jarní zasedání kapituly řádu ve Valticích se konalo dne 18. 5. 2019 a přednášku na téma Genealogie Tasovců a možnosti jejich původu přednesl kancléř řádu Ing. Jiří P. Drápela, Eq.M.

Podzimní zasedání Kapituly řádu se uskutečnilo dne 9. 11. 2019 v Brně – Medlánkách a přednášku na téma Boskovicové – významný moravský šlechtický rod přednesl Mgr. Karel Mlateček, Ph.D., ředitel Okresního archivu ve Vyškově se sídlem ve Slavkově u Brna.

Účast na veřejných akcích.

Dne 9. 3. 2019, Staré Brno, účast na mši svaté za moravského panovníka Svatopluka I. Velikého,

6. 4. 2019, Brno – Žebětín, účast na zasedání Moravského kulatého stolu,

1. 6. 2019, Olomouc, Horní náměstí – Moravský den,

23. 6. 2019 – Velké Opatovice, mše svatá za farníky i za moravského zemského Mistra Ing. Dr. J. J. Pospíšila, Ph.D., Eq.M.

5. 7. 20109, Náklo u Ratíškovic, účast na CM pouťi,

15. 8. 2019 – Brno – Den Brna, účast na mši svaté u Jezuitů,

14. 9. 2019 sobota, Brno – Moravské nám. a nám. Svobody - Moravský den,

15. 9. 2019 nedělě, Havlíčkův Brod – mše svatá v nemocniční kapli Povýšení svatého kříže,

21. 9. 2019 sobota, zámek ve Stránecké Zhoři – účast na mši svaté při svěcení konventní kaple sv. Bernarda z Clairvaux,

28. 9. 2019 sobota, Velké Meziříčí, účast na odhalení sochy Budislava, zakladatele hradu ve Velkém Meziříčí a účast na V. rodovém setkání potomků moravských Tasovců, pánů z Mostišť,

3. 10. 2019 Brno, Moravské zemské muzeum, účast na přednášce RNDr. Ivana Koláčného – Akademický sochař André Vícha a řádové insignie KŘMR sv. RaK,

5. 10. 2019 sobota – Vojkovice u Brna, Svatohubertská mše svatá,

21. 10. 2019 pondělí – kostel Nejsvětějšího srdce Páně v Brně – Husovicích, mše svatá za blahoslaveného Karla I. Rakouského,

10. 11. 2019 nedělě, Louka u Blatnice pod sv. Antonínem, svatohubertská mše svatá.

7. 12. 2019 – Moravský kulatý stůl v Žěbětíně.

 

Zapsal Ing. Jiří P. Drápela, Eq.M., v. r. kancléř KŘMR sv. RaK, pověřený zastupováním MZ Mistra.