Činnost řádu v roce 2017

Zpráva o činnosti KŘMR sv. RaK v roce 2017.

Rada řádu zasedala v termínech 11. února, 22. dubna a 7. října 2017. Na svých zasedáních se zabývala organizačními záležitostmi řádu -  přípravou IV. investitury řádu, spoluprací při vydání 7. MHS – Ročenky MNK 2011 – 2016 a zajištěním účasti na řádových  i veřejných akcích.

Kapitula řádu zasedala v termínech 17. června a 2. prosince 2017.

Na jarním zasedání kapituly řádu zazněla přednáška Dr. Luďka Šuberta, člena řídící rady Sdružení monarchistů v Brně na téma:

300 let od narození rakouské císařovny, české a uherské královny a moravské markraběnky J.  C . K. V. Marie Terezie.

Na podzimním zasedání kapituly řádu vyslechli přítomní přednášku Mgr. Lukáše Čoupka, Ph.D., ředitele Okresního archivu v Uherském Hradišti na téma:

JUDr. Alois Pražák, významný moravský politik 19. století a brněnský advokát, jeho rod a rodina.

V letošním roce nám zemřeli dva členové řádu – čestný člen pan Ivan Višňák zemřel dne 11. května 2017 a řádný člen řádu pan Ing. Pavel Balík zesnul dne 5. září 2017. Čest jejich památce.

V letošním roce naše řady doplnili dva čekatelé na členství, kteří splnili podmínky přijetí a stali se řádnými členy řádu.  Dne 2. 12. 2017 byl přijat do řad členů řádu vnuk Ing. Pavla Balíka, p. Matěj Vizingr.

 V čekatelích na řádné členství v řádu je jedna osoba.

Členové řádu se zůčastnili cca 11 veřejných a společenských akcí po celé Moravě i v Čechách.

Dne 12. 3 2017 – Křtiny – Mše sv. za moravského panovníka Svatopluka I. Velikého.

27. 5. 2017 – Olomouc – Moravský den.

10. 6. 2017 – Křtiny – účast představitelů řádu na zasedání Stavovské rodové unie.

2. 7. 2017 – Náklo u Ratíškovic – oslavy sv. Cyrila a Metoděje.

5. 7. 2017 – Mikulčice – velkomoravské hradiště Valy – účast na polní mši svaté k oslavě památky sv. Cyrila a Metoděje.

11. 8. 2017 – Brno – Petrov, mše sv. při oslavě Dne Brna.

17. 8. 2017 – Rajhrad – účast na mši svaté za J. K. C. V. Karla I. Lotrinského .

3.   9. 217 – Havlíčkův Brod, nemocniční kaple Povýšení sv. Kříže – pouťová mše svatá.

30. 9. 2017 – Brno,   Den Moravy – pochod Brnem.

14. 10. 2017 – Vojkovice u Brna – svatohubertská mše svatá.

12. 11. 2017 – Louka u Blatnice pod sv. Antonínem – svatohubertská mše svatá.

Řád rovněž přispěl finanční částkou 1000 Kč Gymnáziu Integra v Brně – Líšni na vydání učebnice Dějiny Moravy a podílel se finančně na vydání Moravského historického sborníku – Ročenky MNK 2010 – 2016.