Návštěva Velmistra řádu v ČR

v říjnu 2002 navštívil Českou republiku JKV princ Henri I., Velkovévoda lucemburský s chotí. Dne 10. řijna 2002 při jeho návštěvě Moravy a Brna obdržel čestné členství KŘMR sv. RaK.
Jmenovací diplom, řádové insignie a řádová vyznamenání mu předal v zastoupení moravského zemského mistra řádu Jeho Excelence Ing. Dr. Jaroslava Josefa Pospíšila, Eq.M., člen řádové rady a mistr řádu - legát pro zahraniční styky, Jeho Excelence Ing. Miroslav Emil Jirků, Eq.M.